Informace pro členy kroužků a jejich rodiče

Kroužek - zájmový útvar je pravidelná výchovně vzdělávací činnost, která se opakuje zpravidla jedenkrát týdně. Kroužek, zájmový útvar vede pedagogický pracovník, který je zodpovědný za náplň kroužku a jeho vedení. Kroužek začíná a končí vždy ve stejnou dobu. Jelikož chceme jít s dobou a ulehčit Vám i sobě od zbytečného papírování, spouštíme online přihlašování na kroužky. 

Čtěte pozorně!

   1/ Na vybraný zájmový útvar /ZÚ - kroužek/, musíte mít vyplněnou online přihlášku a provedenou online platbu. U sportovních kroužků zdravotní posudek. Vstoupíte na stránky                          www.ddmstod.eu a vyberete záložku přihlásit. Budete přesměrováni do klientského centra. Registruje se rodič, nikoliv dítě. Pod jednou registrací pak můžete přihlašovat do kroužků více dětí.

   2/ Svoji registraci je nutné potvrdit kliknutímna odkaz, který byl doručen do Vaší emailové schránky. Až po potvrzení registrace Vám půjde se do systému přihlásit.

   3/ Platbu je nutné uhradit online/převodem do 3 dnů od obdržení pokynů k platbě, jinak je přihláška neplatná. 

   4/ Prosíme, zkontrolujte si správnost údajů při zadávání platby. Každá jednotlivá přihláška má svůj variabilní symbol, který se váže ke konkrétnímu účastníkovi na konkrétní                                kroužek. Nelze tedy za sourozence platit pod jedním VS, ani jednomu dítěti zaplatit všechny kroužky se stejným VS. Platit za kroužky v hotovosti již není možné.

   5/ Termíny prvních schůzek jsou uvedeny u jednotlivých kroužků 

   6/ U menších dětí je lepší, když na zahajovací schůzku přijde i rodič.    

   7/ Počet členů v jednotlivých ZÚ je omezen.

   8/ Není-li uvedeno jinak, trvá schůzka 60 minut, termínově od září 2023 do 24. května 2024. Kroužky neprobíhají o školních prázdninách.

   9/ Pokud se rozhodnete již zaplacený ZÚ nenavštěvovat, je třeba se písemně odhlásit.  Část poplatku za ZÚ bude vrácen jen v případě zdravotních potížích dítěte spojených s náplní

       ZÚ /nutné potvrzení od lékaře/.

  10/ Rodiče zodpovídají za dítě při cestě na kroužek i z kroužku.

  11/ Rodiče se zavazují omluvit každou nepřítomnost dítěte na schůzce. Informovat se o další navazující schůzce, zda nedošlo ke změně času či jaké pomůcky budou děti při činnosti

        potřebovat, na první hodině jsou všichni seznámeni s provozním řádem DDM

  12/ Rodiče jsou povinni nahlásit ihned změny v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení na rodiče, změnu zdravotní pojišťovny, změny zdr. stavu dítěte

  13/ Děti si nosí na všechny ZÚ přezůvky, na sportovní ZÚ čistou obuv s vhodnou podrážkou. 

  14/ Členové ZÚ nenosí na schůzky předměty nesouvisející s náplní kroužku /kuličkové pistole,…/, předměty ostré a nebezpečné zdraví. Rovněž tak předměty cenné či větší

        obnos peněz. Mobilní telefon musí být během schůzky vypnutý. Za případnou ztrátu mobilního telefonu DDM neručí. V případě potřeby je možné uložit cennosti,

        aktovky,…..v kanceláři DDM /u vedoucího ZÚ/. V žádném případě nesmějí tyto věci zůstat v šatně.

  15/ Člen ZÚ DDM chrání své zdraví. Není dovoleno v prostorách DDM, v okolí budovy a při akcích pořádaných DDM kouřit, pít alkoholické nápoje a užívat omamné látky.

  16/ Zákonný zástupce si je vědom, že v případě porušení vnitřního řádu DDM bude člen ZÚ bez náhrady z další činnosti vyloučen.

  17/ Žáci a studenti - hradí jen poměrnou část nákladů na ZÚ. Skutečná cena je podstatně vyšší a je dotována naším zřizovatelem - městem Stod a z prostředků státní dotace.

  18/ Cena za jednotlivé ZÚ je za celý školní rok. Za tuto cenu garantujeme vždy určitý počet  hodin. Jednotlivé ZÚ v týdnu se počtem hodin liší dle prázdnin, státních svátků apod.

        O počtu garantovaných hodin vás informuje vedoucí ZÚ. 

 

 

ZPĚT

 

© 2023 - DDM Stod
O nás | Kontakt

Tento web používá soubory cookie. Cookies používáme k ukládání vašeho nastavení a preferencí a analýze návštěvnosti našich stránek. Svůj souhlas udělujete Domu dětí a mládeže Stod, okres Plzeň-jih.

Spravovat cookies